دیوان دیوانگی

شکست مرز ها ...

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

چه چیز را با دشواری می توان پنهان داشت؟

آتش را، که در روز دودش از راز نهان خبر میدهد و در شب شعله اش پرده دری میکند.

عشق نیز چون آتش است که پنهان نمی ماند ،زیرا هر چه عاشق در راز پوشی بکوشدباز هم نگاه دو دیده اش از سر ضمیر خبر میدهد.

(گوته)
  • Mr. DarK ..

دانلود آهنگ جدید